Informacja ogólna

Informacja ogólna
 
Białoruś: cyfry i fakty
 
Nazwa oficyjna: Republika Białoruś
Forma państwa: republika prezydencka
Prezydent: Aleksander Łukaszenko

Stolica: Mińsk (1 mln 780,7 tys. człowiek na 1 stycznia 2006 r.)

Język państwowy: białoruski i ruski
Nacjonalna waluta: rubel białoruski (od 26 lipca 1993 r.)
 
Położenie geograficzne

Republika Białoruś znajduje się we wschodniej części Europy. Graniczy z Litwą i Łotwą na północy, z Ukrainą na południu, z Rosją na wschodzie i Polską na zachodzie. Kraj ma położenie strategiczne. Odległość od Mińska do Warszawy wynosi 500 km, do Moskwy – 700 km, do Berlina – 1060 km, do Wiednia – 1300 km

Obszar ma 207,6 tys.m2
Od północy do południa 560 km,
ze wschodu na zachód 650 km
Białoruś jest większa od Austrii, Irlandii, Portugalii i Grecji
Stolicą Republiki Białoruś jest Minsk
Szyrokość geograficzna jest bliska do Hamburgu i Dublina
 

Czas miejscowy

Białoruś znajduje się w centralno-europejskim pasie czasowym: GMT+2 godziny

Kiedy na Białorusi połudzień, w Paryżu 11:00, w Londynie 10:00, w Nowym Jorku 5:00, w Los Angelesie 2:00, w Moskwie 13:00

 
Klimat

Klimat na Białorusi jest umiarkowany, zima jest wilgotna, lato ciepłe i wilgotne.

Średnia temperatura w styczniu wynosi -6°C, w lipcu +18°C. Opadki roczne 550-700 mm
 
Podział administracyjny

Białoruś ma 6 regionów z centrami w Mińsku, Brześciu, Witebsku, Gomlu, Grodnie i Mogilewie. Każdy region dzieli się na części, miasta i inne terytorialne i administracyjne jednostki. Na Białorusi są więcej niż 100 miast, w tym liku 12 miast więcej niż 100 tys człowiek.

Wyniki zamieżnej handlowej działalności Republiki Białoruś w 2006 r.

Zamieżny handlowy obrót towarami Republiki Białoruś wynosił w faktycznych cenach 42061,7 mln USD i w porównaniu z 2005 r. Powiększył się na 28,7%

Obrót z krajami Zjednoczenia Niezależnych Państw (ZNP) wynosił 23111,6 mln USD, co stanowi 54,9% calego obrotu republiki, z innymi krajami – 18950,1 mln USD, co stanowi 45,1% obrotu.

Wielkość kosztów powiekszyła się na 27% z krajami Zjednoczenia i na 30,8% z innymi krajami.

Republika Białoruś eksportowała towarów na 19738,5 mln USD, w tym liku do państw Zjednoczenia na 8614,8 mln USD: do Rosji – na 6849,6 mln USD; do innych państw białoruski eksport zwiększył się na 24,7%.

Białoruski eksport do krajów ZNP wynosił 43,6%, w tym liku do Rosji 34,7%, do innych krajów – 56,4%.

Wielkość importu stanowiła 22323,2 mln USD, w tym liku z państw ZNP – 14496,8 mln USD, z tego z Rosji – 13084,3 mln USD. Z innych  krajów importowano towarów na 7826,4 mln USD.

Wielkość importu powiększyła się na 33,6%. Wwóz towarów z państw ZNP zwiększył się na 30,1%, w tym liku z Rosji na 29,3%. Import z innych krajów wyrósł na 40,6%.

W białoruskim imporcie część ZNP wynosiła 64,9%, rosyjski import – 58,6%.

Bilans zamieżnego handlu towarami był ujemny – 2584,7 mln USD. W porównaniu z 2005 r. ujemne saldo powiększyło się na 1855,9 mln USD. Z państwami ZNP saldo bylo ujemne – 5882,0 mln USD, w tym liku z Rosją – 6234,7 mln USD. Z innymi krajami saldo dodatnie i stanowiło 3297,3 mln USD. W porównaniu z 2005 r. dodatnie saldo z tymi krajami zmniejszyło się na 56,1 mln USD.

Handel zamieżny w 2006 r. charakteryzuje się:

1.    Wysokim tempo rostu eksportu i osiągnięciem rekordowego eksportu w całości po kraju;

2.    Znacznym wzrostem salda ujemnego w porównaniu z 2005 r. (3,5 razy);

3.    Tempo rostu importu jest większe od tempa rostu eksportu w całości po kraju, również w handlu z państwami z ZNP i z innymi państwami;

4.    Dodatnie saldo handlu zamieżnego z krajami poza ZNP i z krajami ZNP z wynikiem Rosji;

5.    Zmniejszeniem w porównaniu z 2005 r. części państw ZNP w handlu zamieżnym republiki.

Все права защищены © 2024 ОДО «Бизнес-информ»
правовая информация